Alfa-MW

Rekuperace vzduchu Alfa-MW
Větrání a rekuperace ALFA-MW

Nesplňuje požadavky Nařízení EK č. 1253/2014

 • velmi účinný decentrální systém větrání
 • snížení spotřeby tepla při větrání nejméně o 65 %
 • nízké investiční a provozní náklady se zaručenou návratností
 • vyřešení hygienických podmínek prostředí na pracovištích
 • možnost snadné montáže do již provozovaných objektů
 • výrazné snížení teplotních gradientů vysokých halových prostor
 • nízké zatížení střešní konstrukce objektu
 • jednoduchá variabilita provozních režimů
 • možnost aplikace dle místních podmínek
 • řízení s automatickou mikroprocesorovou regulací

Základní popis

Nástřešní větrací jednotky s rekuperací tepla řady ALFA-MW jsou kompletizovaná vzduchotechnická zařízení pro decentrální přívod a odvod větracího vzduchu. Jsou určeny především do vyšších halových objektů průmyslových, ale i občanských staveb.

Projekčním podkladu je použito názvosloví z ČSN 12 2000 - Vzduchotechnická zařízení.

Alfa-MW - Konstrukce jednotky

Jednotky jsou vybaveny výkonnými ventilátory typu Multi-Wing, které umožňují připojení ohřívačů, vzduchotechnických rozvodů, případně i technologického odsávání.

Jednotky ALFA-MW sestávají ze dvou axiálních ventilátorů s možností reverzního chodu, filtrů přiváděného vzduchu s třídou filtrace EU2, rekuperačního výměníku z plastu hPS s vysokou účinností rekuperace až 68 %. Přiváděný vzduch je distribuován dálkově ovládanou tryskovou vyústkou. Jednotky se dodávají včetně základového rámu.

Součástí dodávky jednotky je rozvodnice RO obsahující silovou část, mikroprocesorovou řídící jednotku-regulátor a ovládací prvky. Vše je ve společné skříni, která se umísťuje ve větraném pracovním prostoru. Ovládání a řízení jednotek může být individuální nebo sdružené v jedné skříni pro několik jednotek. Regulátor umožňuje nastavení týdenního provozního režimu a řízení jednotlivých provozních režimů podle teploty vnitřní, případně i venkovní, případně i vlhkosti v pobytové části, cirkulační režim je ovládán časově. Ovládací prvky umožňují spouštění jednotky v ručním nebo časovém režimu, nastavení úhlu listů tryskové vyústky a případnou změnu výkonu jednotky.

Jako další výbavu je možno dodat by-pass pro letní rovnotlaké větrání, dohřívače vzduchu podle topného média, a to teplovodní, elektrické nebo plynové, případně cirkulační klapku. Jednotku lze vybavit dvouotáčkovými motory umožňujícími provoz na jmenovitý nebo snížený vzduchový výkon.


Režimy provozu jednotky ALFA-MW

 • rovnotlaký s rekuperací tepla
 • rovnotlaké větrání (by-pass)
 • přetlakový bez rekuperace se zvýšeným výkonem
 • podtlakový bez rekuperace se zvýšeným výkonem
 • cirkulační (zátopový)

Vzájemnou kombinací těchto provozů na jednotlivých jednotkách lze dosáhnout optimální varianty větrání celého objektu. Větrací jednotky ALFA-MW se vyznačují nízkými investičními a provozními náklady, nízkými nároky na obsluhu a servis a možností kombinace provozních režimů.

Jednotky jsou certifikovány SZÚ dle zákona č. 22/97 Sb. a souvisejících předpisů.


Výkonový diagram - účinnost rekuperace

Výkonový diagram účinnosti rekuperace ALFA-MW

Poznámka: Pst je externí statický tlak, který je k dispozici v sekci každého ventilátoru


Provozní režimy jednotky

 • Alfa provozní režimy - základní jednotlaký

  Základní rovnotlaký režim větrání s rekuperací tepla

 • Alfa provozní režimy - rovnotlaké větrání

  Rovnotlaké větrání (by-pass) bez rekuperace

 • Alfa provozní režimy - podtlakový režim větrání

  Podtlakový režim větrání bez rekuperace se zvýšeným výkonem

 • Alfa provozní režimy - cirkulační (zátopový) režim

  Cirkulační (zátopový) režim


Možnosti aplikace ALFA-MW

 • uspořádání s tryskovou vyústkou

  Základní uspořádání ALFA-MW s tryskovou vyústkou

 • Jednotka s ohřívačem vzduchu a vyústkou

  Jednotka ALFA-MW s ohřívačem vzduchu a vyústkou

 • Jednotka s rozvodným potrubím přiváděného vzduchu

  Jednotka ALFA-MW s rozvodným potrubím přiváděného vzduchu

 • Jednotka s tryskovou vyústkou a odtahem od technologické digestoře

  Jednotka ALFA-MW s tryskovou vyústkou a odtahem od technologické digestoře