Beta 9/8

Rekuperace vzduchu Beta 9/8
Beta 9/8 - Větrání a rekuperace

Splňuje požadavky Nařízení EK č. 1253/2014 pro rok 2018.

  • splnění požadavků nařízení EK č. 1253/2014 pro r. 2018 při jmenovitém výkonu 7000 m3h-1
  • větrací a vytápěcí jednotka s nastavitelným vzduchovým výkonem do 8600 m3h-1
  • volná oběžná kola s EC motory umožňujícími dvoustupňovou regulaci vzduchového výkonu
  • protiproudý deskový rekuperační výměník s účinností až 82 %
  • automatické řízení a regulace jednotek s možností připojení k síti ETHERNET a k PC
  • distribuce čerstvého vzduchu dálkově ovládanou tryskovou vyústkou a dokonalé propláchnutí prostoru bez vzniku průvanu
  • zužitkování tepelného polštáře pod střechou a snížení tepelných ztrát prostupem střešním pláštěm
  • pro halové prostory s libovolnou výškou a konstrukcí
  • vysoká provozní spolehlivost, minimální nároky na údržbu
  • dokonalé větrání je důležitým výrobním faktorem

Základní popis

Beta 9/8 - Konstrukce jednotky

Jednotky řady BETA 9/8 jsou kompaktní vzduchotechnické zařízení se zpětným získáváním tepla, určená pro decentrální větrání a vytápění halových prostor, průmyslových ale i občanských staveb, s maximální teplotou odsávaného vzduchu 45 ºC. Základní skříň jednotky je tvořena vnějším obalem sestávajícím z hliníkových profilů, které tvoří kostru, a sendvičových panelů z pozinkovaných lakovaných plechů s tlumící a izolační výplní. Jednotka je vybavena volnými oběžnými koly s EC motory, protiproudým rekuperačním deskovým výměníkem z plastické hmoty hPS a filtrací na straně přiváděného i odváděného vzduchu se signalizací zanesení filtrů. Odpadní vzduch je nasáván přes žaluzii na boku vzduchovodu. Čerstvý vzduch je přiváděn vzduchovodem a rovnoměrně distribuován do větraného prostoru přes regulovatelnou čtyřstrannou tryskovou vyústku.

Výkonná volná oběžná kola s EC motory umožňují připojení dalších zařízení, jako potrubní rozvod na straně čerstvého i odpadního vzduchu. Jednotka může být vybavena ohřívačem vzduchu, podle topného média teplovodním, elektrickým nebo plynovým. V základním provedení je jednotka dodávána s EC motory umožňující dvoustupňovou regulaci vzduchového výkonu jednotky – jmenovitý a snížený výkon. Součástí dodávky jednotky je regulační rozvodnice obsahující silovou elektročást, ovládání a regulaci. Ovládání je zajištěno pomocí regulátoru Tecomat Foctrot CP -1015 s rozhraním Ethernet. To umožňuje připojit regulátor na vnitřní počítačovou síť a tím jednotku monitorovat a řídit pomocí PC. Pro snadné osazení jednotky se dodává pomocný rám k zabudování do konstrukce stavby. Jednotky jsou certifikovány podle norem platnými v EU a CZ a jsou označovány značkou CE.


Výkonový diagram

Beta 9/8 - Výkonový diagram

Provozní režimy jednotky

Beta 9/8 - Režim rovnotlaký s rekuperací

Rovnotlaký s rekuperací tepla

Beta 9/8 - Režim cirkulační (zátopový)

Cirkulační (zátopový)

Beta 9/8 - Režim letní s by-passem

Letní s by-passem