Bora 6-10

Podstropní cirkulační a vytápěcí jednotka

Základní popis

Podstropní cirkulační a vytápěcí jednotka BORA 6 -10 je vzduchotechnické zařízení určené k cirkulaci vzduchu v halových prostorech průmyslových, ale i občanských staveb. Jednotka zároveň umožňuje, při doplnění ohřívačem, dohřívání cirkulovaného vzduchu a vytápění objektu. Jako cirkulační jednotka je zařízení určeno především pro vyšší haly, kde při jeho aplikaci dochází k odstranění teplotního rozdílu mezi stropem a podlahou, vznikajícího při běžných způsobech vytápění, pokud zde nejsou aplikována jiná zařízení firmy REKUPER SYCHROV. Dále lze cirkulační jednotky využít jako jejich vhodný doplněk. Teplý vzduch je jednotkou nasáván z podstropního prostoru a je distribuován rovnoměrně do pobytové zóny tak, aby zde nebyl způsoben průvan. To je zabezpečeno prostřednictvím tryskové vyústky ovládané servopohonem. Současně trysková vyústka způsobuje indukční efekt na okolní teplý vzduch pod stropem, a ten je rovněž unášen dolů. Výsledkem je odstranění teplotního gradientu mezi stropem a podlahou a tím zvýšení teploty v pobytové zóně, při současném snížení tepelných ztrát prostupem střešním pláštěm a nákladů na vytápění.

Pokud je jednotka vybavena teplovodním výměníkem, lze ji použít k vytápění objektu, nebo jako kombinaci s jinými způsoby vytápění. Jednotka se skládá ze skříně z ocelového pozinkovaného plechu, pružně uloženého axiálního ventilátoru Multi-Wing a regulovatelné tryskové vyústky, případně z teplovodního ohřívače. Součástí dodávky může být i regulační uzel TPO.

Odstín povrchové úpravy jednotky může být upraven dle přání uživatele. Součástí dodávky je ovládání jednotky. Ta může být ovládána ručně, v provozních režimech I/O včetně úhlu nastavení vyústky, nebo automaticky, kdy je ovládána doba provozu, nastavení vyústky podle teploty a regulace topného výkonu. Jednotka se zavěšuje do podstropního prostoru dle přání, buď za závěsná oka prostřednictvím lan, nebo jednoduchými táhly. Jednotky jsou certifikovány podle zákona č. 22/97 Sb. a souvisejících předpisů o technických požadavcích na výrobky.


Technické parametry

Parametr / TypBORA 6BORA 8BORA 10
Jmenovitý vzduchový výkon m3h-1 6200 8100 10400
Doporučená instalační výška m 4-8 6-12 10-18
Tepelný výkon ohřívače kW 40 55 65
Jmenovité otáčky min-1 920
Elektrický příkon kW 0,75
Jmenovité napětí V 400 / 230 - 50 Hz
Výška (bez ohřívače) mm 1030
Hloubka × šířka (bez ohřívače) mm 715 × 715
Hmotnost (bez ohřívače) kg 72

Konstrukce jednotky

REKUPER bora konstrukce

  1. závěsná oka
  2. ochranný kryt
  3. ohřívač
  4. ventilátor
  5. skříň
  6. regulovatelná vyústka