Kruhová zpětná klapka

Plovákové regulátory "Standard"

Vhodné na místech, kde hrozí zpětné vzdutí

Kruhová zpětná klapka

Zpětné klapky nacházejí uplatnění například na dešťových přepadových zdržích, čistírnách odpadních vod a v zásadě vždy na vyústění do vodoteče tam, kde hrozí zpětné vzdutí. Po stránce funkční spolehlivosti jsou na ně kladeny vysoké nároky. Musejí jednak zajišťovat i při malém průtoku plynulou propustnost směrem ven a zároveň musejí bezpečně zabránit vniknutí vody při zpětném vzdutí směrem opačným. Protože jsou instalovány často i na odlehlých a obtížně přístupných místech, požadavky na péči o ně, co do kontroly a údržby, musejí být minimální. Naše zpětné klapky všem těmto vysokým nárokům vyhovují.

Základní funkční částí klapky je gumová manžeta, která je nahoře připevněna pomocí ocelového pásku k nástavci kotevní desky. Díky této konstrukci proto nejsou zapotřebí žádné otáčivé části jako panty či závěsy náchylné vlivem provozu k poruchám.

Rovinnost manžety a zároveň řádnou funkci klapky zajišťují dvě kruhové vyrovnávací desky umístěné na rubu a líci manžety. Jsou skrze ní vzájemně prošroubované a fungují též jako protizávaží.

Kotevní deska zpětné klapky je osazena pomocí kotevních prvků na ostění kanalizační trubky. Kotevní deska, její nástavec, vyrovnávací desky, ocelový pás i spojovací materiál je vyroben z nerezové oceli. Gumová manžeta je vodoodpudivá a rezistentní vůči působení agresivních splaškových vod. Klapky jsou dodávány v průměrech od DN 100 až do DN 1500 mm.


Schéma

rekuper regulace kruhova zpetna klapka 01