Společnost s ručením omezeným REKUPER SYCHROV, s.r.o. byla založena 31. 05. 1993 jako plně česká. Aktivní hospodářská činnost byla zahájena 01. 07. 1993. V současné době je společnost vlastněna třemi společníky a vlastní kapitál společnosti činí 2 800 000,- Kč. Technická i výrobní základna firmy, sestávající z výrobních hal, sociální a administrativní budovy, expedice a skladů včetně manipulačních ploch, se nachází v sídle firmy, v Huse 28, 463 44 Paceřice.

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti je výrobní a obchodní činnost podporující a zavádějící ekologické a energeticky šetrné výrobky a zařízení. Postupně se firma profilovala ve třech základních oborech činnosti, které hodlá i nadále provozovat a rozvíjet.

Základní a nosnou činností je výroba, včetně projekce a montáží, větracích jednotek s rekuperací tepla určených především pro halové objekty. Na těchto zařízeních jsou uplatněna autorská osvědčení společníků firmy, především v ojedinělé konstrukci plastového rekuperačního výměníku. Tato vzduchotechnická zařízení jsou průběžně modernizována včetně vývoje zařízení nových.

Dalším výrobním oborem je zpracování kovů, především formou subdodávek pro další firmy. Zde postupně dochází k významným změnám ve struktuře výroby, umožněným nákupem a zaváděním nových technologií. Především se jedná o CNC zpracování plechů - vysekáváním, ohraňováním a laserovým řezáním, na které se firma specializuje. Současně se firma zabývá výrobou z nerezových ocelí, hlavně pak plechů, a to jak děrováním, ohýbáním, tak i svařováním všemi metodami. Jednou z činností je výroba různých manipulačních zařízení pro logistická oddělení firem v automobilovém průmyslu a skladových zařízení pro obchodní firmy. Významným doplňkem je práškové lakování.

Třetím oborem činnosti je výroba, návrhy technických řešení a montáž, zařízení na regulaci průtoku odpadních vod, především plovákových regulátorů, které jsou vyráběny z nerezových ocelí. Tato ojedinělá konstrukce německé firmy APA byla prostřednictvím naší společnosti uvedena na český trh jako novinka. O zákazníky v tomto oboru pečuje technická kancelář v Liberci.

Při stoupajícím obratu firmy současně je významný i podíl exportu, který činí cca 40 % z celkového obratu, přičemž nejvíce se zde podílí obchod s firmami ze SRN. Společnost věnuje vysokou pozornost kvalitě svých výrobků, o čemž svědčí i to, že je zaveden systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikace, včetně kontrolních auditů, je prováděna společností TÜV Rheinland. Firmou vyráběná a dodávaná zařízení jsou certifikována Strojírenským zkušebním ústavem. Své výrobky firma pravidelně prezentuje na prestižních výstavách jako Aqua-therm Praha či Vodovody a kanalizace Praha. Ve své strategii se firma zaměřuje především na zákazníka a na bezchybné splnění všech jeho požadavků. To prostřednictvím dokonalého systému řízení jakosti a zaváděním dalších nových technologií, především v CNC zpracování plechů.

Certifikáty a osvědčení

Progresivní technologická řešení, dodržování vysoké technické úrovně dílenského zpracování a kvality výrobků, termínů dodání i dohodnutých cen doprovázené spolehlivým a operativním servisem utvářejí dohromady celkovou obchodní strategii. K tomu patří i další zdokonalování a inovace technických parametrů firmou vyráběných zařízení, která patří do skupiny zařízení energeticky šetrných. S tím souvisí i neustálé seznamování odborné i laické veřejnosti s funkcí a výhodami při využívání energii šetřících zařízení z produkce firmy REKUPER SYCHROV.


Veletrhy a výstavy