Ochrana oznamovatelů

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznamovací systém slouží k podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen zákona o ochraně oznamovatelů) o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v REKUPER SYCHROV, s.r.o., (dále jen REKUPER SYCHROV) nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v REKUPERU SYCHROV, a které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Podrobné informace k zákonu o ochraně oznamovatelů, včetně informací pro oznamovatele, jsou k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
Oznámení lze podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Oznámení REKUPERU SYCHROV lze učinit:

  • listinné podobě (s označením „Neotevírat – Oznámení k rukám příslušné osoby“), a to:

zasláním na adresu:

REKUPER SYCHROV, s.r.o.
Husa 28
463 44 Paceřice

  • elektronicky do zřízené schránky pro elektronickou poštu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
  • ústně prostřednictvím telefonního rozhovoru s příslušnou osobou; o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol; číslo tel. linky: + 420 482 464 611 v pracovní dny;
  • ústně před příslušnou osobou po předchozí dohodě na základě žádosti oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od takové žádosti, na adrese; REKUPER SYCHROV s.r.o., Husa 28, 463 44 Paceřice, o takovém oznámení vyhotoví příslušná osoba protokol.

Učiněním oznámení jiným než výše uvedeným způsobem nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.