Plovákové regulátory "Gigant"

Plovákové regulátory "Standard"

Efektivní a průběžná regulace průtoků až do 2000 ls-1.
Řídící mechanika je upevněna přímo na stěny instalační šachty.

Plovákové regulátory Gigant

Výhody

  • vhodné zejména pro regulaci velkých průtoků
  • není zapotřebí výškového rozdílu hladin
  • strmá odtoková křivka
  • samočinné odblokování hradítek v případě ucpání
  • nutná pouze občasná vizuální kontrola
  • nastavenou velikost reg. lze i dodatečně snadno měnit
  • vyrobeno z nerezové oceli a odolného plastu
  • není třeba vnějšího zdroje energie
  • příznivý poměr mezi cenou a užitnými vlastnostmi

Princip činnosti

Zařízení funguje na stejném principu jako klasický plovákový regulátor. Systém vestavby řídící mechaniky přímo do plovákové šachty byl vyvinut s cílem rozšířit pásmo regulace od středních průtoků kolem 500 ls-1 až po průtoky velké, např. 2000 ls-1. Použité technické řešení zároveň umožňuje minimalizovat velikost instalační, resp. plovákové šachty. Regulátor Gigant navrhujeme proto především tehdy, potýkáme-li se buď s nedostatkem místa, nebo je třeba regulovat velký průtok v potrubích velkých světlostí.

Pokud je navrhováno i nouzové vyprazdňování obtokem, vedeme jej skrze plovákovou šachtu zatrubněné a teprve za ní je zaústěno ve zvláštní šachtě do potrubí vedoucího od výstupního hradítka S2 -viz schema níže. U velkých regulovaných průtoků není obtok v podstatě třeba. Přítok do plovákové šachty se uzavírá zpravidla hradítkem osazeným na stěny nádrže a ovládaným shora vřetenovou tyčí.

Konstrukce regulátoru Gigant umožňuje obdobně jako u ostatních typů plovákových regulátorů samočinné odblokování ucpaných hradítek. Ucpané vstupní hradítko S1 se odblokuje poklesnutím plováku po vyprázdnění šachty, ucpané výstupní hradítko S2 je nadzvednuto vzhůru stoupajícím plovákem přes nouzovou páku. Protože u velkých průtoků je ucpání šoupat prakticky vyloučeno, nouzová páka se často ani neinstaluje.


Varianty osazení

I. regulátor na potrubí DN 1000 - bez obtoku

podélný řez šachtou

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 01

půdorys šachty

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 02

příčný řez šachtou

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 03

II. regulátor na potrubí DN 500 - s obtokem

půdorys šachty

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 04

podélný řez šachtou

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 05


Tabulka pro návrh velikosti regulátoru

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 06

Příklad průběhu odtokové křivky pro škrcení 500 ls-1

rekuper regulace plovakove regulatory gigant 07