Plovákové regulátory "Kompakt"

Plovákové regulátory "Standard"

Efektivní a průběžná regulace průtoku bez potřeby výškového rozdílu hladin.

Řešení vhodné pro

 • odlehčovací komory
 • retenční nádrže
 • přítoky čistíren
 • dešťové zdrže

Plovákový regulátor KOMPAKT je variantním řešením klasického provedení STANDARD s tím rozdílem, že jej lze připevnit v suché či mokré šachtě přímo na vyústění odtoku nebo přítoku, a to i bez použití předsazeného šoupěte. Skříň lze zároveň opatřit poklopem, jenž zabraňuje při přelití regulátoru vodou jejímu proniknutí do regulátoru, jakož i jeho zanesení plovoucími nečistotami. Veškeré části regulátoru jsou vyrobené z nerezové oceli, vodicí lišty šoupat a kladky z vysoce resistentní plastické hmoty.

Navržení nouzového vyprazdňování znázorněné ve všech třech variantách na druhé straně prospektu se řídí konkrétními místními podmínkami a na funkci regulátoru nemá vliv. Při projektování je třeba vždy pamatovat na montážní otvor nutný pro spuštění regulátoru do šachty. Regulátor je na stavbu dodáván nastavený na požadovanou hodnotu škrcení. Oproti jiným, koncepčně odlišným způsobům regulace, nabízí kompaktní regulátor značné výhody:

 • Není třeba výškového rozdílu hladin
 • Maximální rozměrová variabilita
 • Ve stísněných prostorách
 • Strmá odtoková křivka
 • Nastavenou hodnotu škrcení lze později uvnitř pásma regulace měnit
 • Samočinné odblokování ucpaných hradítek
 • Účinná regulace i při zpětném vzdutí
 • Není třeba vnějšího zdroje energie
 • Minimální nároky na provoz a údržbu

Varianty osazení

I. Regulátor je umístěn ve vlastní instalační šachtě, desková šoupata regulátoru i nouzového vyprazdňování jsou osazena na potrubí. Výhodou je snadný přístup ke všem částem zařízení.

rekuper regulace plovakove regulatory kompakt 01 m

II. Úsporná varianta - regulátor je osazen ve vlastní instalační šachtě na stěně přilehlé k nádrži. Jednoduché hradítko ovládané shora vřetenem je umístěno přímo na vyústění odtoku z nádrže, deskové šoupě nouzového vyprazdňování je v instalační šachtě. Těsnost mezi regulátorem a stěnou je zajištěna dvojnásobnou izolací z vysoce resistentní pryže, která se nalepí jednou kolem přítoku, podruhé kolem odvodu regulátoru. Ten je pak připevněn ke stěně nádrže na šrouby do hmoždinek.

rekuper regulace plovakove regulatory kompakt 02 m

III. Není nutné zřizovat oddělenou instalační šachtu. Regulátor je osazen přímo na odtokové potrubí z nádrže. Šoupě před regulátorem není třeba, stavítko nouzového vyprazdňování je na jeho vyústění na vnitřní stěně nádrže. Způsob připevnění regulátoru ke stěně je stejný jako v případě II.

rekuper regulace plovakove regulatory kompakt 03 m


Rozměry instalačních šachet - pro varianty I. a II.

Veškeré rozměry jsou uvedené v mm.

rekuper regulace plovakove regulatory kompakt 04

Příklad průběhu odtokové křivky pro škrcení 30 ls-1

rekuper regulace plovakove regulatory standard 03