Plovákové regulátory "Standard"

Plovákové regulátory "Standard"

Efektivní a průběžná regulace průtoku.

Řešení vhodné pro

 • dešťové zdrže
 • odlehčovací komory
 • akumulační prostory
 • retenční nádrže a zdrže
 • přítoky čistíren

Plovákový regulátor STANDARD představuje v oblasti funkční a provozní spolehlivosti dokonalé, technicky vyzrálé a dlouholetým používáním ověřené zařízení pro regulaci průtoku odpadních vod. Díky své univerzálnosti nabízí nebývale širokou škálu použití všude tam, kde je třeba účinně regulovat průtok vody v kanalizačních sítích. Jeho jednoduchý princip mu umožňuje fungovat bez problémů a výrazných nároků na údržbu i provoz již ve stovkách instalací v nejnáročnějších provozních podmínkách. Je vyráběn v osmi základních velikostech s normalizovanými rozměry, které však lze v krajních případech vynucených místními podmínkami změnit.

Zařízení funguje na principu mechanického propojení plováku umístěného uvnitř skříně přes páky na přítokové a odtokové šoupátko. Veškeré části regulátoru jsou vyrobené z nerezové oceli, vodicí lišty šoupat a kladky z vysoce rezistentní plastické hmoty. Regulátor je na stavbu dodáván nastavený na požadovanou hodnotu škrcení. Oproti koncepčně odlišným způsobům škrcení má jeho použití značné výhody:

 • Není třeba výškového rozdílu hladin
 • Regulace již od 1 ls-1
 • Strmá odtoková křivka
 • Nastavenou hodnotu škrcení lze později uvnitř pracovního pásma regulátoru měnit
 • Samočinné odblokování ucpaných hradítek
 • Účinná regulace i při zpětném vzdutí
 • Není třeba vnějšího zdroje energie
 • Minimální nároky na provoz a údržbu

Schémata

Regulace plovákové regulátory standard

Řez instalační šachtou s regulátorem

Regulace plovákové regulátory standard1

Půdorys instalační šachty s vyznačením nouzového vyprazdňování vzdutí na přítoku (m)


Princip technického řešení

Regulátor se osazuje do vlastní instalační šachty. Přívodní trubku je vhodné opatřit otočnou přírubou. Na ni se pak osadí deskové šoupě a dále vlastní regulátor. Voda přitéká do skříně regulátoru přes hradítko S1 a odtéká přes hradítko S2. Hradítko S1 předškrtí vzdutí i v řádech metrů před regulátorem na řád centimetrů uvnitř skříně. Na hradítko S2 pak působí výrazně nižší vzdutí a může proto s vysokou přesností jemně doladit požadovanou hodnotu odtoku vody z regulátoru. Plovák i soustava pák působících na hradítka jsou vzájemně propojeny tak, že při případném ucpání hradítek S1 nebo S2 je samočinně spuštěn zvláštní provozní režim regulátoru, který zachycené nečistoty samočinně uvolní. Pro stanovení velikosti regulátoru je rozhodující hodnota škrcení, která by se měla nacházet zhruba v polovině jeho pracovního pásma. Pro návrh je dále nezbytné znát maximální hodnotu vzdutí hladiny na přítoku.

Příklad průběhu odtokové křivky pro škrcení 30 ls-1

Regulace plovákové regulátory standard

Regulace plovákové regulátory standard

V1 - varianta bez potrubí nouzového vyprazdňování
V2 - varianta s potrubím nouzového vyprazdňování
Minimální výška šachty: DN 150 až 250: 1,6 m, od DN 300: 1,8 m
Pro regulace vyšší než 600 ls -1 se doporučuje použít plovákový regulátor typu GIGANT