Štítové česle

Plovákové regulátory "Standard"

Mechanické čištění naředěných odpadních vod, bez potřeby vnějšího zdroje energie

Štítové česle

Charakteristika a výhody řešení

  • provozně osvědčená technologie zachycování mechanických nečistot v odlehčovacích komorách
  • není třeba vnější zdroj energie
  • důmyslná konstrukce
  • vysoká provozní spolehlivost
  • veškeré komponenty jsou zhotoveny z nerezové oceli

Zvyšující se požadavky na kvalitu odlehčované vody, resp. na míru jejího mechanického předčištění staví projektanty i provozovatele kanalizačních sítí před úkol tento požadavek účinně a pokud možno levně řešit.

Štítové česle jsou provozně ověřeným řešením určeným k ochraně vodoteče, resp. k zachycování mechanických nečistot v odlehčovacích komorách. Využitím principu plováku/závaží navazují na osvědčenou konstrukci štítového oddělovače. Blok česlí je osazen pod štítem na odlehčovací straně OK. Mezi lamelami směřujícími kolmo na přelivnou hranu se pohybují čistící nože umístěné na spodní hraně štítu. Z toho důvodu nejsou štítové česle na rozdíl od štítového oddělovače absolutně těsné a i při zavřeném štítu dochází, v závislosti na míře jejich znečištění shrnutými shrabky, k určitému technologickému odlehčování čelní hranou lamel v množství 5÷10 ls-1 m-1. Při vysoké vodě se po dosažení otvírací hladiny štít odsune od předivné hrany a nečistoty jsou zachycovány i na vodorovné hraně česlí. Po jejím opadnutí se v důsledku klesajícího plováku štít vrací zpět k předivné hraně. Jeho čistící nože přitom shrnou zachycené nečistoty do průtočné části OK, odkud jsou proudem unášeny dále na ČOV.


Pracovní režimy štítových česlí

R1 - Za deště stoupá proměnlivá hladina v průtočné části OK nad přelivnou hranu. Štít je uzavřen, probíhá technologické odlehčení Qt čelní (svislou) hranou lamel v hodnotě cca 5÷10 ls-1 m-1.

rekuper regulace stitove cesle 01 R1

R2 - Stoupající proměnlivá hladina vody dosáhne úrovně nastavené otvírací hladiny. Štít se odsouvá od přelivné hrany. Plovoucí nečistoty jsou zachyceny před nornou stěnou. Unášené nečistoty strhávané proudem vody při odlehčování zůstavají před štítem zachyceny nad lamelami česlí.

rekuper regulace stitove cesle 01 R2

R3 - Štít je zcela odsunut. Je odlehčováno maximální možné množství vody Qomax. Dochází k maximálnímu zanešení plochy česlí nečistotami.

rekuper regulace stitove cesle 01 R3

R4 - Proměnlivá hladina vody v průtočné části OK klesá, štít se vlivem váhy plováku posouvá zpět k přelivné hraně a do průtočné části OK před sebou shrnuje zachycené nečistoty, které jsou proudem strhávány dál.

rekuper regulace stitove cesle 01 R4