Rekuperace tepla, neboli zpětné získávání tepla, je děj, při němž je odváděnému odpadnímu vzduchu (ti) teplo odnímáno a je předáváno čerstvému přiváděnému vzduchu (tv), který je tímto ohříván (tR). Děj probíhá v rekuperačním výměníku tak, že odpadní a čerstvý vzduch jsou od sebe dokonale odděleny, aby nedošlo k jejich smísení. V chlazených prostorách lze rekuperační výměníky použít i obráceným způsobem, t.j. k rekuperaci chladu. Při tom je přiváděnému vzduchu předáván chlad ze vzduchu odváděného.

VÍCE O REKUPERACI

Vizualizace jednotek Beta