Volitelné příslušenství – distribuce vzduchu

Distribuční čtyřstranná vyústka

Distribuční čtyřstranná vyústka

Základní popis

Vyústky vzduchu jsou důležitým prvkem větracích zařízení, které mají rozhodující vliv na prostorové proudění a na pole teplot a koncentrace škodlivin. Určují obraz proudění vzduchu v místnosti a výrazně ovlivňují pocit pohody.

Každá vyústka, má-li správně plnit svou funkci, musí splňovat dané technické parametry:

 • velikost a tvar, design
 • výtokovou rychlost vzduchu ( od 0,05 do 0,20 až 0,35 m/s), která nevyvolávají pocit průvanu
 • dosah proudu vzduchu
 • nízká hlučnost

Distribuční vyústka REKUPER

Distribuční vyústka REKUPER

Trysková čtyřstranná distribuční vyústka obdélníkového tvaru o rozměrech 1165x1000 mm, která ukončuje krátký svislý podstropní vzduchovod jednotky. Distribuce vzduchu je zajištěna nastavitelnými hliníkovými lamelami v uspořádání jehlanu. Nastavení úhlu distribučních lamel (0-90°C) je prováděno za pomoci servopohonu.


Rozvodné potrubí

Rozvodné potrubí

Základní popis

Nahrazuje tryskovou čtyřstrannou distribuční vyústku, k podstropnímu vzduchovodu jednotky je připojeno pomocí vzduchotechnického rámečku nebo alternativně při použití vzduchovodu na straně odtahu a přívodu pomocí potrubního adaptéru. Distribuce vzduchu se provádí různými distribučními prvky.

Druhy potrubí

 • ocelové potrubí z pozinkovaného plechu, který má kruhový nebo čtyřstranný průřez. Kruhové potrubí má při stejném průřezu menší obvod (úspora materiálu) a méně se zanáší prachem.
 • částečně ohebné kruhové potrubí – SPIRO
 • ohebné hadice ze zpevněné tkaniny potažené PVC
 • pěnový polystyren s hliníkovou fólií (čtyřstranné potrubí)
 • měděné, plastové potrubí nebo potrubí z nerezavějící oceli

Distribuční prvky

 • dvoustranné distribuční vyústky
 • anemostaty
 • vyústky s vířivým účinkem
 • štěrbiny
 • dýzy