Volitelné příslušenství – ohřívače vzduchu

Kondenzační kotel AQUAKONT AKY 070 s výkonem 65 kW

Kondenzační kotel AQUAKONT AKY 070

Základní popis

Závěsný kondenzační kotel pro vysokou zátěž a odolnost. Používá se pro haly s vysokými nároky na stabilní a intenzivní topný režim při nízké spotřebě plynu.

Odolné provedení kotle se projevuje zejména tam, kde je vysoká nebo proměnlivá tepelná ztráta, např. místa s vysokou výměnou vzduchu, případně tam, kde je intenzivní provoz.

Kondenzační kotel je umístěn na vnějším plášti decentrální větrací jednotky a systémem hadic a armatur propojen s topným registrem umístěným ve vzduchovodu jednotky pod střechou větraného a dotápěného prostoru.


Technické parametry

Kotel – vnější modulAKY070
Typ zařízení   B23P-B53P-C43-C53-C63-C83
Homologace EU [ P.I.N] 0694BM3432 0694BM3432 0694BT1623
Třída Nox [EN 483]
Účinnost kotle MAX MIN
Jmenovitý tepelný příkon[HI] [72/45°C] [kW] 65,0 11,0
Užitný tepelný výkon do vody [72/45°C] [kW] 65,3 11,8
Účinnost do vody[HI] [72/45°C] [%] 100,5 107,5
Ztráta komínová s hořákem v provozu [72/45°C] [%] 2,7 0,9
Ztráta komínová s vypnutým hořákem [%] 0,1
Ztráta pláště [TØ=60°C] [%] 0,4
Elektrické vlastnosti
Jmenovitý elektrický výkon [W] 183
Provozní teplota [°C] -15°C až +50°C
Stupeň krytí [IP] IPX5D
Hydraulický okruh
Maximální provozní tlak [bar] 2,7
Obsah vody v kotli [l] 7,0

Výhody použití:

Vysoký topný výkon v odolném nástěnném provedení.

 • Servis a autodiagnostika s více než 100 parametry
 • Provozní výkon 11 – 65 kW
 • Záruka 5 let
 • Vysoká spolehlivost a odolnost
 • Vysoce odolný 3D nerezový kondenzační výměník s odolnou vnitřní konstrukcí a komponenty má zvýšený tepelný přenos pro vyšší účinnost
 • Nízké provozní náklady = úsporný premixový hořák III. generace a použití nízkoenergetického čerpadla s modulovaným výkonem
 • Dlouhá životnost kotle s nízkými servisními náklady
 • Nová generace osvědčených řídících jednotek umožňuje snadný servisní přístup a servisní nastavení kotle
 • Možnost venkovní instalace až -15°C
 • Bezpečnostní a pojistné standardy splňující normy I.S.P.E.S.L.
 • Vestavěný antifrost systém ( automatická protimrazová ochrana)
 • Odolný plášť z ABS metalu s krytím IPX5D, který umožňuje instalovat zařízení téměř v jakýchkoliv podmínkách
 • Nízkoemisní premixový hořák III. generace s výrazně vyšší účinností

Přímotopný elektrický ohřívač vzduchu s výkonem do 30 kW

Přímotopný elektrický ohřívač vzduchu

Základní popis

Přímotopné elektrické ohřívače vzduchu se používají pro potrubní ohřev vzduchu u větracích systémů a pro cirkulační vytápění u teplovzdušných otopných systémů v normálním prostředí. Je navržen pro provoz v uzavřených prostorách, při teplotě okolí v rozmezí od -30°C do + 50°C.

Ohřívač se instaluje do vzduchovodu větrací jednotky s rekuperací tepla, popř. do potrubního rozvodu přiváděného čerstvého vzduchu. Přivedený vzduch nesmí obsahovat žádné pevné částice, hořlavé či výbušné látky, chemické výpary či jiné agresivní směsi, které způsobují korozi.

Elektrické ohřívače jsou chráněny proti přehřátí termostatem, zabudovaným do prostoru topných těles, který při výpadku ventilátoru přeruší přívod elektřiny do topných těles. Připojení na elektrickou síť musí být provedeno podle platných předpisů a norem a podléhá revizi.


Vodní lamelový ohřívač s regulačním uzlem TPO s výkonem do 85 kW

Vodní lamelový ohřívač s regulačním uzlem TPO

Základní popis

Vodní ohřívače jsou univerzálně použitelné, vysoce účinné povrchové výměníky tepla voda-vzduch, s rozšířenou teplosměnnou plochou, určené pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních teplou vodou z centrálních zdrojů.

Vodní ohřívač je povrchový výměník tepla s rozšířenou činnou plochou hliníkovými žebry na straně vzduchu umístěný ve skříni a vybavený protimrazovou ochranou a regulačním uzlem TPO. Skládá se z baterie, postranice a příruby. Podle požadovaného výkonu výměníku se určí velikost a počet baterií pro ohřívač. Každá baterie má samostatný přívod a odvod vody a podle výkonu a množství vody se propojují. Voda proudí žebrovkami optimální rychlostí odpovídající danému výkonu, množství vody a nejlepšímu využití teplotního spádu.


Regulační uzel TPO

Regulační uzel TPO

Základní popis

Směšovací uzel zajišťuje spojitou regulaci výkonu a ochranu vodního ohřívače. Regulace výkonu je zajišťována změnou vstupní teploty vody při konstantním průtoku vody. Směšovací uzel ve spojení s řídící jednotkou a dalšími komponenty systému protimrazové ochrany účinně chrání ohřívač proti zamrznutí a následné destrukci.

Směšovací uzly jsou složeny z čerpadla, trojcestného směšovacího kohoutu se servopohonem, filtrem nečistot, ventilem pro vyvážení tlakových poměrů, zpětné klapky a uzavírací armatury, které jsou vzájemně propojeny tak, aby plnily svou funkci.